T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

REFERENCE

Znanje, iskustvo, poslovna snaga. sve to povezujemo da bi na kraju
dobili uspješno izvedeni proizvod

Projekti miniranja su napravljeni za:

 • AC :dionica sjevernog portala tunela Mala Kapela- Kapela, 2002. god.-PRODUKT d.o.o.
 • JAC kroz Istru; dionica Nova Vas-Višnjan-Baderna-Medaki, 2003. god.-BOUYGUES TRAVAUX d.o.o.
 • AC Rijeka – Rupa; dionica Permani-Rupa, 2004.god.-STRABAG d.o.o.
 • AC Zagreb-Split-Dubrovnik; dionica Dugopolje-Bisko, Čvor "Bisko"-Čvor "Akrapi",2005. god.-STRABAG d.o.o.
 • Brzu cestu Čvor "Bisko"-Granica BIH; dionica: Čvor "Akrapi"- Čvor "Čaporice",2005. god.-STRABAG d.o.o.
 • Elaborat miniranja - tehnologija iskopa specijalnim miniranjem, dionica Ploče I-Luka Ploče, OS -15, 2007. god -STRABAG d.o.o.
 • Elaborat miniranja tehnologija iskopa specijalnim miniranjem, dionica Ploče I - Luka Ploče, 2008. god. -SKLADGRADNJA-GRUP d.o.o.
 • Projekt miniranja za PUO uz autocestu Granica BiH-Mali Prolog-Ploče, dionica Mali Prolog - Ploče, 2008. god. -SKLADGRADNJA-GRUP d.o.o.
 • Elaborat miniranja za trasu autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Ravča - Ploče I, 2009. god. -SKLADGRADNJA-GRUP d.o.o.
 • Projekt miniranja za jadransku autocestu kroz Istru Istarski Y, dionica Vodnjan - Pula, 2009. god. -BOUYGUES TRAVAUX d.o.o.
 • Elaborat miniranja tehnologija iskopa opreznim miniranjem, dionica Vodnjan - Pula, 2009. god. -BOUYGUES TRAVAUX d.o.o.
 • Elaborat miniranja za jadransku autocestu kroz Istru Istarski Y, dionica Rogovići - Kanfanar, 2009. god. -BOUYGUES TRAVAUX d.o.o.
 • Elaborat miniranja za jadransku autocestu kroz Istru Istarski Y, dionica Medaki -Kanfanar, Umag-Buje, Buje-Nova Vas, Nova Vas-Višnjan, 2009. god. -BOUYGUES TRAVAUX d.o.o.
 • Elaborat miniranja za jadransku autocestu kroz Istru Istarski Y, dionica St. Peličeti - Pomer, 2010. god. -BOUYGUES TRAVAUX d.o.o.
 • Projekt miniranja za trasu autoceste A10 Granica BiH - Ploče, 2012. god. -TRG d.o.o.
 • Projekt miniranja za izgradnju pogonskog objekta u Splitu - Plinacro, 2013. god. -PLINACRO d.o.o.

Izrada projektne dokumentacije u rudarstvu:

 • Dugoročni program eksploatacije šljunka na ležištu "Poredje", 1998. god.
 • Pojednostavljeni rudarski projekt eksploatacije šljunka na ležištu "Poredje", 1999. god.
 • Dopunski rudarskil projekt; Strojno-tehnološki projekt drobljenja i klasiranja suficitarnih klasa šljunka na ležištu "Poredje", 2000. god.
 • Dopunski rudarski projekt; Strojno-tehnološki projekt drobljenja i klasiranja tehničkog građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Podrola"-Rakalj, 2000. god.
 • Glavni rudarski projekt eksploatacije tehničkog građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Bršica" kod Raše, 2003. god.
 • Izvedbeni projekt miniranja za produbljenje kinete plovnog puta na dionici "Preloščica", 2004. god.
 • Idejni rudarski projekt eksploatacije gipsa i anhidrita na eksploatacijskom polju "Vojvodići", 2004. god.
 • Dopunski rudarski projekt; Strojno-tehnološki projekt drobljenja i klasiranja tehničkog građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Podoštra" Gospić, 2004. god.
 • Elaborat o obnovi rezervi tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru "Gorjak" kod Krapine, 2004. god.
 • Dugoročni program eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Busišta 2" za period 2009.-2013. god.
 • Pojednostavljeni rudarski projekt eksploatacije tehničkog građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Busišta 2", 2010. god.
 • Elaborat o rezervama tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Busišta 2" - II. obnova, 2010. god.
 • Pojednostavljeni rudarski projekt eksploatacije tehničkog građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Srednja Rijeka I", 2011. god.
 • Elaborat o rezervama tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Loskunja" - V. obnova, 2012. god.
 • Elaborat o rezervama tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Batnoga" - V. obnova, 2013. god.
 • Pojednostavljeni rudarski projekt eksploatacije tehničkog građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Sokač", 2013. god.
 • Dopunski rudarski projekt eksploatacije tehničko-građevnog kamena na ekaploatacijskom polju "Batnoga" - prva dopuna, 2014. god.