T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

REFERENCE

Znanje, iskustvo, poslovna snaga. sve to povezujemo da bi na kraju
dobili uspješno izvedeni proizvod

Radovi na nekim geotehničkim poslovima:

Kamenolom Ljubeščica - istražni radovi

Sanacija klizišta Hrvatsko -Ložac II

Cesta D116 Hvar - zaštita pokosa

Akumulacija Bakranjša - mjerne bušotine

CS Kapinci - Vaška - zaštita građevne jame

Sanacija klizišta Vrbno

Sanacija odrona - Autocesta Ri-Zg

Zaštita HŽ usjeka Plase

Sanacija klizišta - mikropiloti - MHE Curak

Sanacija klizišta Hrvatsko - Ložac I