T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

REFERENCE

Znanje, iskustvo, poslovna snaga. sve to povezujemo da bi na kraju
dobili uspješno izvedeni proizvod