T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

DJELATNOSTI

Uz dolje navedene osnovne tri grupe djelatnosti možemo izdvojiti i: cestovni prijevozi tereta,
konzalting za eksplozive, geološka istraživanja, rušenje objekata, i dr.

Betoni - Betonara Posedarje

Tvrtka T R G d.o.o. rukovodi betonarom u Posedarju, gdje prodaje beton marki koje po potrebi lokalnog i šireg tržišta i isporučuje:

Kontakt:
Rukovodioc betonare i kamenoloma Gorica Pag:
Željko Dusper, dipl.ing.rud. tel: 099/548-8161