T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

DJELATNOSTI

Uz dolje navedene osnovne tri grupe djelatnosti možemo izdvojiti i: cestovni prijevozi tereta,
konzalting za eksplozive, geološka istraživanja, rušenje objekata, i dr.

Arhitektonsko - građevni kamen

Sa našega eksploatacijskog polja arhitektonsko-građevnog kamena , vršimo iskop kamenih blokova iz kojih daljnjom obradom dobivamo ukrasne ploče i kamenu galanteriju, npr. kamene klupčice, obloge, stupove i dr.