T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

DJELATNOSTI

Uz dolje navedene osnovne tri grupe djelatnosti možemo izdvojiti i: cestovni prijevozi tereta,
konzalting za eksplozive, geološka istraživanja, rušenje objekata, i dr.

Miniranje

U području miniranja tvrtka T R G d.o.o. uspješno se okušala u sljedećim radovima:
- bušenje i miniranje u kamenolomima
- bušenje i miniranje na trasi cesta i autocesta
- bušenje i miniranje pri tunelogradnji
- bušenje i miniranje svrhu iskopa građevnih jama
- bušenje i miniranje kanala
- miniranje u svrhu seizmičkih istraživanja (tomografija)...itd.

Uz navedeno u mogućnosti smo navedene radove popratiti izradom odgovarajuće projektne dokumentacije.

Pogledaj Galeriju