T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

DJELATNOSTI

Uz dolje navedene osnovne tri grupe djelatnosti možemo izdvojiti i: cestovni prijevozi tereta,
konzalting za eksplozive, geološka istraživanja, rušenje objekata, i dr.

Transport

Transporte izvodimo sa suvremenom opremom koja u potpunosti zadovoljava naše zahtjeve i zahtjeve naših investitora. Pored kompletnog izvođenja bušenja i miniranja, možemo osigurati i iskop i utovar odminirane stijenske mase pomoću opreme koja zadovoljava standarde moderne cestogradnje, građevinarstva, rudarstva i dr.

Pogledaj Galeriju