T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

DJELATNOSTI

Uz dolje navedene osnovne tri grupe djelatnosti možemo izdvojiti i: cestovni prijevozi tereta,
konzalting za eksplozive, geološka istraživanja, rušenje objekata, i dr.

Iskopi

U pogledu iskopa u mogućnosti smo se prilagoditi zahtjevima poslova. U smislu kapaciteta dostižemo godišnje i više od milijunskih količina u m3 materijala, koji je potrebno iskopati, odtransportirati, ugraditi ili dr., a sve prema zahtjevima projekta.

Pogledaj Galeriju