T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

DJELATNOSTI

Uz dolje navedene osnovne tri grupe djelatnosti možemo izdvojiti i: cestovni prijevozi tereta,
konzalting za eksplozive, geološka istraživanja, rušenje objekata, i dr.

Geotehnika

U području geotehnike izvodimo slijedeće radove:
- istražne geotehničke radove - istražna bušenja sa jezgrovanjem u tlu i stijeni
- bušenja i ugradnju mikropilota
- bušenja i ugradnju svih tipova geotehničkih sidara
- projektiranje, bušenje, ugradnja i eksploatacija zdenaca
- bušenja i ugradnja opažačkih cijevi; pijezometara,
   inklinometara, deformetara i dr.
- bušenje i ugradnja geotehničkih drenova
- izvođenje zaštitnih zidova
- izvođenje sanacija pokosa
- injektiranja i konsolidacijski radovi
- zaštite građevinskih jama
- bušenje i ugradnja geotermalnih sondi
- mlazni beton
- izrada geotehničkih projekata

Pogledaj Galeriju